Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 5 Ilość ocen: 1

Wobler

Zdzichu i Janek poszli na sumy , po chwili:
- koledzy! ratujcie!Zdziśka, wobler przygniótł.

Wobler
 • Obecnie 5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (1)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Sezon

No i zaczęliśmy,
Sezon na szczupaka,
Kto żyw za kij chwyta,
Heja na biedaka,

więcej...

Sezon
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,7/5 (6)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Słownik/Systematyka/Śledziokształtne 

Śledziokształtne

Fish

Rząd ryb należący do Nadgromady Żuchwowce, Gromady Ryby Kostne (Kostniki), Podgromady Promieniopłetwe, Nadrząd Kostnoszkieletowe.

Ciało pokrywają zwykle łuski koliste. Wszystkie kręgi kręgosłupa jednakowo rozwinięte. Środkiem podniebienia biegnie nieparzysty lemiesz. Otwór gębowy od góry obrzeżony kośćmi międzyszczękowymi i górnoszczękowymi. Kości pokrywy skrzelowej w pełnym składzie. Płetwa ogonowa pozornie symetryczna (typ homocerkalny). Promienie wszystkich płetw miękkie, członowane, nie cierniste, lecz elastyczne. Płetwy brzuszne umieszczone na brzuchu. W skórze niektórych gatunków narządy świetle w postaci łusek lub gruczołów świetlnych. Pęcherz pławny otwarty w kierunku przełyku.

Podrząd: Tarponowce:

Zaliczone tu formy stanowią najpierwotniejsze typy, i to zarówno dla rzędu śledziokształtnych, jak i całego nadrzędu kostnoszkieletowych. Pierwotność ta wyraża się w szczegółach budowy czaszki wewnętrznej, z cech zewnętrznych zaś znamienne jest: obramowanie szczęki górnej kośćmi międzyszczękowymi, górnoszczękowymi i dodatkowo zaszczękowymi; pokrywa skrzelowa w pełnym składzie: szkielet ogona wykazuje ślady łuków nerwowych, odpowiadającym kręgom zrośniętym w urostyl.

Rodzina: Elopsowate:

Ciało wydłużone typowe dla śledziokształtnych. Brzuszek bocznie nie ścieśniony, owalny w przekroju. Nasada płetwy grzbietowej nieco poza nasadą płetw brzusznych. Płetwy o promieniach miękkich, ostatni promień płetwy grzbietowej najkrótszy. Dość duże ryby do ok. 1 m, żyjące na szelfach i wodach otwartych w ciepłych strefach. Małe znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Tarponowate:

Duża płetwa grzbietowa osadzona dość daleko poza nasadą płetw brzusznych. Jej ostatni promień bardzo wydłużony. Płetwa odbytowa długa, z przodu wysoka, głęboko sierpowato wcięta. Duże ryby szelfowe i wód otwartych, żyjące w ciepłych strefach. Obiekt połowów sportowych.

Rodzina: Albulowate:

Głowa z wydłużonym pyskiem, otwór gębowy dolny. Duża płetwa grzbietowa i ogonowa z dobrze rozwiniętymi płatami. Płetwy brzuszne małe, osadzone w połowie płetwy grzbietowej. Ciało pokryte łuskami, które na grzbiecie i bokach układają się w dość wyraźnie wzdłużne smugi. Głowa bezłuska. Średniej wielkości ryby, obiekt połowów sportowych.

Rodzina: Belotkowate:

Ciało wydłużone, brzuszek bocznie spłaszczony. Jedna płetwa grzbietowa. Niska płetwa odbytowa. Płetwy piersiowe trójkątne. Małe płetwy brzuszne, głowa wydłużona, kończysta, otwór gębowy dolny. Niewielkie ryby pelagiczne i naddenne szelfów zachodniej Afryki. Bez znaczenia użytkowego.

Podrząd: Śledziowce:

Szczęka górna obramowana kośćmi międzyszczękowymi, górnoszczękowymi i zaszczękowymi. Płetwy piersiowe obniżone. Linia boczna słabo widoczna lub tylko na kilku łuskach w przedniej części ciała. Pęcherz pławny otwarty. Z każdej strony na przodzie zaopatrzony w wyrostki komunikujące się z uchem wewnętrznym. Płetewki tłuszczowej brak.

Rodzina: Śledziowate:

Ciało wydłużone, bardziej lub mniej bocznie spłaszczone, pokryte kolistą łuską. Jedna płetwa grzbietowa osadzona przed płetwą brzuszną. Płetwa ogonowa widlasto wcięta. Brak linii bocznej. Krawędź brzuszka pokryta dachówkowato łuskami stępkowymi. Na łukach skrzelowych długie wyrostki filtracyjne. Ubarwienie srebrzyste z ciemnym grzbietem. Pelagiczne i batypelagiczne ryby morskie wędrowne i słodkowodne. Około 50 rodzajów obejmuje ponad 160 gatunków. Niewielkich rozmiarów (do 50 cm) ryby ławicowe o ogromnym znaczeniu użytkowo gospodarczym, zajmują pierwsze miejsce w połowach światowych (obok sardelowatych).

Rodzina: Sardelowate:

Ciało wydłużone, bocznie ścieśnione, pokryte bardzo drobną łuską. Głowa naga. Brak linii bocznej. Płetwa grzbietowa osadzona naprzeciw płetwy odbytowej, obie przesunięte ku tyłowi. Płetwy brzuszne bardzo małe. Silne, zakrzywione zęby, szczególnie na górnej szczęce. Zasiedlają Ocean Indyjski i Spokojny. Ryby wód przybrzeżnych, niewielkie znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Dorabowate:

Ciało bardzo smukłe, pokryte bardzo drobną łuską. Głowa naga. Brak linii bocznej. Płetwa grzbietowa osadzona naprzeciw płetwy odbytowej, obie przesunięte ku tyłowi. Płetwy brzuszne bardzo małe. Silne, zakrzywione zęby, szczególnie na górnej szczęce. Zasiedla Ocean Indyjski i Spokojny. Ryby wód przybrzeżnych, niewielkie znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Chanosowate:

Ciało torpedokształtne. Głowa mała o „końskim” profilu, pyszczek niewielki, bez uzębienia. Duża płetwa grzbietowa, sierpowato wcięta. Silne płaty płetwy ogonowej, u jej nasady po jednej płytce łuskowej. Długie płytki łuskowe poprzedzają płetwy brzuszne i piersiowe. Tylko jeden rodzaj. Bytują w Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Duże ryby przybrzeżne, mające poważne znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Łapszowate:

Głowa wydłużona i spłaszczona grzbietobrzusznie. Ciało bardzo wydłużone, nagie lub pokryte bardzo drobną łuską. Płetewka tłuszczowa. Płetwa grzbietowa przesunięta daleko ku tyłowi. Płetwa odbytowa największa z wszystkich płetw, którą u samców przy nasadzie otaczają duże łuski. Drobne rybki, prawie przezroczyste, występują w wodach przybrzeżnych i słodkich Dalekiego Wschodu, po Indochiny. Znaczenie gospodarcze małe.

Rodzina: Rakietniczkowate:

Wydłużone ciało, pokryte bardzo drobnymi łuskami. Linia boczna obecna. Płetwa grzbietowa przesunięta daleko ku tyłowi, wyprzedza nasadę odbytowej. Płetewka tłuszczowa. Małe, 5 – 10 cm rybki, przeważnie srebrzyste, występujące w wodach przybrzeżnych i słodkich Australii i Nowej Zelandii. Znaczenie gospodarcze niewielkie.

Podrząd: Srebrzykowce:

Płetwa tłuszczowa. Płetwa ogonowa silnie rozwinięta. Podrząd wydzielony z podrzędu „Salmonoidei” – łososiowców z powodu różnic w budowie czaszki wewnętrznej. Poza tym kości międzyszczękowe i górnoszczękowe, choć dobrze rozwinięte, pozbawione są uzębienia lub mają zęby szczątkowe. Oczy duże.

Rodzina: Srebrzykowate:

Ciało smukłe, pokryte cykloidalną łuską. Linia boczna prosta. Pyszczek ostry, końcowy. Oczy duże. Płetwy grzbietowa i brzuszna krótkie i wysokie. Płetewka tłuszczowa. Płetwa odbytowa daleko odsunięta, prosto ścięta. Niewielkie ryby morskie i oceaniczne, niektóre wchodzące na rozród w ujścia rzek. Płytko i głębokowodne. Niektóre mają znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Głębikowate:

Małe, wydłużone ryby, z krótką głową, małym pyszczkiem i bardzo dużymi oczami. Płetewka dodatkowa. Płetwa odbytowa wydłużona. Brak pęcherza pławnego. Otrzewna i żołądek czarne. Większość ubarwiona ciemno. Występują w głębszych wodach morskich i oceanicznych. Bez znaczenia użytkowego.

Podrząd: Piaskolcowce:

Brak płetewki tłuszczowej. Płetwa grzbietowa przesunięta daleko ku tyłowi. Długie płytki łukowe przy płetwach parzystych. Jeden rodzaj i jeden gatunek zasiedla Ocean Indyjski i Pacyfik.

Rodzina: Piaskolcowate:

Ciało wydłużone, cylindryczne. Pyszczek ostro wysunięty. Jeden wąsik poprzedzający otwór gębowy. Płetwa grzbietowa daleko przesunięta ku tyłowi, lekko wcięta. Płetwa odbytowa osadzona naprzeciw zakończenia płetwy grzbietowej. Przed płetwą piersiową oraz brzuszną wydłużone płytki łuskowe. Prawdopodobnie tylko jeden gatunek, jednego rodzaju. Dość duże ryby szelfowe wód ciepłych.

Podrząd: Galaksowce:

Brak płetewki tłuszczowej. Płetwa grzbietowa i odbytowa przesunięte daleko ku tyłowi. Linia boczna wyraźnie zaznaczona. Liczne gatunki morskie i słodkowodne występujące tylko w wodach półkuli południowej.

Rodzina: Galaksowate:

Smukłe, bocznie ścieśnione ciało, pokryte drobnymi łuskami. Głowa nieco spłaszczona, pyszczek końcowy. Płetwa grzbietowa przesunięta daleko ku tyłowi – przed trzon ogonowy. Płetwa odbytowa duża, osadzona przed płetwą grzbietową. Brak płetewki dodatkowej na grzbiecie. Linia boczna wyraźnie zaznaczona. Niewielkie rybki słodkowodne, dwuśrodowiskowe i oceaniczne strefy przyujściowej rzek, występujące tylko na półkuli południowej w pasie Pd. Afryka – Australia – Nowa Zelandia – Ameryka Pd.

Podrząd: Wężorowce:
Wyróżniają się posiadaniem narządów świetlnych (fotoforów), regularnie rozmieszczonych na całym ciele i głowie. Poza tym wiele cech wspólnych z cechami podrzędów śledziowców i łososiowców: obramowanie górnej szczęki przez kości międzyszczękowe, górnoszczękowe i jedną lub dwie zaszczękowe. Kości górnoszczękowe i międzyszczękowe uzbrojone w liczne, bardzo silne zęby. Płetwy piersiowe obniżone. Jajowody rozwinięte. Zwiększona liczba promieni w błonie podskrzelowej.

Rodzina: Wężorowate:

Ciało bardzo wydłużone, zakończone ostro. Głowa zaokrąglona, z wielką i głęboką paszczą. Boczne krawędzie szczęki górnej utworzone przez kość górnoszczękową, uzbrojone w silne, chwytne zęby. Na dolnych szczękach również długie, ostre zęby. Ciało nagie lub pokryte cienkimi łuseczkami. Płetwy grzbietowa i odbytowa przesunięte ku trzonowi ogonowemu, położone naprzeciw siebie. Płetwy piersiowe długie, osadzone nisko. Płetwy brzuszne osadzone poza połową ciała. Na podbródku długi wąsik. Może występować płetewka tłuszczowa. Wzdłuż boków liczne narządy świetlne, zwykle w dwóch rzędach. Drapieżne ryby głębinowe; bez znaczenie użytkowego.

Rodzina: Gonostowate:

Ciało wydłużone, głowa nieproporcjonalnie duża, silnie uzbrojone szczęki. Może występować mała płetewka dodatkowa. Płetwa odbytowa długa i szeroka, ku tyłowi obniża się. Narządy świetlne na bokach, brzuszku i głowie – różnie umieszczone. Niewielkie ryby głębokowodne, nocą podnoszące się do warstw przypowierzchniowych. Batypelagiczne i mezopelagiczne. Jak dotąd bez znaczenia użytkowego. Zasoby ich w oceanach wydają się być znaczne.

Rodzina: Przeźreniowate:

Wysoko wygrzbiecone, bocznie bardzo spłaszczone ciało. Pyszczek szeroki, skierowany w górę, z licznymi ząbkami. Oczy bardzo duże, wypukłe. Charakterystyczne, ostre, twarde płytki poprzedzają płetwę grzbietową, niekiedy także za nią. Liczne, różnie umieszczone narządy świetlne. Ciało pokryte bardzo małymi łuskami. Małe rybki, batypelagiczne – zwykle żyjące w głębinach morskich, niekiedy przechodzące w górne warstwy wodne. Być może spore zasoby, raczej niedostępne.

Podrząd: Żaglonowce:
Wspólne cechy z innymi podrzędami śledziokształtnych: obecność kości zaszczękowej w szczęce górnej; pełny skład pokrywy skrzelowej; płetwy typu miękkopromiennego; brzuszne położenie płetw brzusznych; niskie położenie płetw piersiowych; obecność jajowodów. Różnią się od nich następującymi cechami: brak pęcherza pławnego, kość górnoszczękowa bez uzębienia, wyłączona z obramowania otworu gębowego. Mają płetwę tłuszczową.

Rodzina: Żaglonowate:

Ciało bardzo wydłużone, z przodu wyższe, stopniowo zwężające się ku tyłowi. Głowa ostro zakończona dużą głęboko wcięta paszczą. Płetwa grzbietowa bardzo wielka, żaglowata, rozpięta na licznych, nie członowanych promieniach. Płetewka dodatkowa. Płetwa odbytowa daleko odsunięta, wcięta lub nawet sierpowata. Linia boczna wyraźna. Brak narządów świetlnych. Ryby batypelagiczne, drapieżne, żyją głównie w morzach tropikalnych. Bez znaczenia użytkowego.

Podrząd: Świetlikowce:

Płetewka tłuszczowa. Pęcherza pławnego zawsze brak. Płetwy brzuszne położone są bliżej piersiowych. Płetwy piersiowe położone na bokach ciała, nie obniżone. Jedna, lub dwie kości zaszczękowe z każdej strony. Łuski okrywają całe ciało, a niekiedy również część głowy. Formy pelagiczne, jak świetliki i skwarany, oraz przydenne, jak np. saurydy i jaszczurniki.

Rodzina: Świetlikowate:

Ciało bocznie ścieśnione, średnio wydłużone. Pyszczek duży, szeroki i głęboki, sięga poza tylną krawędź oczu. Oczy duże o położeniu bocznym. Dobrze rozwinięte płetwy grzbietowa i odbytowa. Płetewka dodatkowa. Płetwy piersiowe osadzone dość wysoko, mogą być różnej wielkości. Liczne narządy świetlne oraz płytki świetlne – na głowie, na bokach ciała i trzonie ogonowym. Liczne rodzaje i gatunki – trudne do rozróżnienia. Małe rybki oceaniczne, żyjące przeważnie w wodach cieplejszych, zależnie od światła. W nocy zwykle podchodzą ku powierzchni, w dzień kryją się w głębinach morza. Często w dużych skupieniach. Zasoby znaczne. Dotychczas nie użytkowane.

Rodzina: Skwaranowate:

Ciało smukłe, wydłużone, o głowie „szczupakowatej” z głębokim i długim pyszczkiem. Płetwa grzbietowa odsunięta ku tyłowi, na końcu trzona ogonowego płetwa dodatkowa. Płetwy brzuszne bardzo małe, niemal szczątkowe. Długa płetwa odbytowa. Narządów świetlnych brak. Niewielkie ryby szelfowe i głębinowe. Występują rzadko, bez znaczenia gospodarczego.

Rodzina: Jaszczurnikowate:

Ciało cylindryczne, wydłużone. Głowa duża, ostro zakończona. Otwór gębowy bardzo głęboko wcięty, liczne ostre, drobne zęby. Kształt głowy i paszczy bardzo przypomina głowę jaszczurek. Płetwy brzuszne duże, wysunięte przed płetwę grzbietową. Płetewka dodatkowa. Niewielkie ryby denne wód przybrzeżnych tropiku, niekiedy występujące w większych ilościach, o smacznym mięsie. Drugorzędne znaczenie gospodarcze.

Rodzina: Harpodonowate:

Ciało cygarowato – buławkowate, wydłużone. Głowa z przodu nieco odgórnie spłaszczona. Pyszczek duży, bardzo głęboko wcięty, liczne zęby, oczy znacznie przesunięte do przodu, z przesłonką. Płetwa grzbietowa wielka, wysoka. Płetewka tłuszczowa. Znacznie wydłużone płetwy piersiowe i brzuszne. Linia boczna silnie zaznaczona, przechodzi na płetwę ogonową. Średniej wielkości ryby wód płytkich, przybrzeżnych i przyujściowych Oceanu Indyjskiego i Południowego Pacyfiku. Spore znaczenie gospodarcze.

Powiązane hasła i obiekty:

«Aloza» «Argentyna smukła» «Głowacica» «Gromadnik» «Kilka abrauska» «Łosoś atlantycki» «Mauryk» «Parposz» «Parposz śródziemnomorski» «Pstrąg potokowy» «Pstrąg tęczowy» «Pstrąg źródlany» «Puzanek agrachański» «Puzanek kaspijski» «Puzanek wielkooki» «Sardela europejska, chamsa» «Sardynela atlantycka» «Sardynka europejska» «Szczupak» «Szprot» «Śledź» «Śledź azowski» «Śledź czarnomorski» «Śledź kizyłagaczewski» «Śledź Suworowa» «Topornik krępy» «Topornik wyłupiasty» «Systematyka ¤Trzonicokształtne ¤Żabnicokształtne ¤Tetrodontokształtne (Rozdymkokształtne) ¤Płastugokształtne ¤Okoniokształtne ¤Koryfenokształtne ¤Piotroszokształtne ¤Sumokształtne ¤Beryksokształtne ¤Igliczniokształtne ¤Fletokształtne ¤Ciernikokształtne ¤Belonokształtne ¤Łuskaczokształtne ¤Węgorzokształtne ¤Strojnikokształtne ¤Karpiokształtne ¤Dorszokształtne ¤Minogokształtne ¤Jesiotrokształtne ¤Chimerokształtne ¤Drętwokształtne ¤Rajokształtne ¤Koleniokształtne ¤Rekinokształtne ¤Sześcioszparokształtne ¤Rogatkokształtne ¤Śluzicokształtne ¤Wiciakokształtne ¤Cefalokształtne ¤Karpieńcokształtne ¤Łososiokształtne» «Clupeiformes» «Śledziokształtne ¤Głowacica ¤Szczupak»

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   
 
RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Producent wszywek, metek, etykiet. Zobacz: Metki Firma "Wszywka" zaprasza!

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).